Juridische mededelingen

 

Door de pagina’s van de site door te bladeren, erkent de internetgebruiker de aansprakelijkheidsbeperkingen en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. www.belfort-tourisme.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de verbinding met het internetnetwerk of bij het bekijken van de pagina’s van de site. De internetgebruiker erkent met name op de hoogte te zijn gebracht van de verschillen in interpretatie van de internetpagina’s door de diverse op de markt beschikbare browsers.

 

Site-editor

BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME
2 place de l’Arsenal – 90000 BELFORT
+33 (03) 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com

 

Directeur van de publicatie

Marie-Claude CHITRY-CLERC – Voorzitter
2 place de l’Arsenal – 90000 BELFORT

 

Website ontwikkeling

Naam: IRIS Interactive
Adres: 3 avenue d’Aiguilhe – 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)
Mail : contact@iris-interactive.fr

 

Website host

Naam: IRIS Interactive
Adres: 3 avenue d’Aiguilhe – 43000 LE PUY EN VELAY (hoofdkantoor)
Mail : contact@iris-interactive.fr

 

Copyright © – Links

Reproductie op papier
Met uitzondering van de iconografie is de reproductie op papier van de pagina’s van deze site toegestaan onder de volgende voorwaarden: vrije verspreiding, eerbiediging van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of veranderingen van welke aard dan ook), uitdrukkelijke vermelding van de site www.belfort-tourisme.com als bron en de vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn

Reproductie op elektronische media
De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op een elektronische drager is toegestaan op voorwaarde dat de bron www.belfort-tourisme.com duidelijk leesbaar wordt vermeld en dat de woorden “Alle rechten voorbehouden” worden vermeld. De gebruikte informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Koppelingen maken naar www.belfort-tourisme.com
De website www.belfort-tourisme.com staat de creatie van een hypertext link naar zijn inhoud toe, op voorwaarde dat: geen gebruik wordt gemaakt van de techniek van “deep linking”, d.w.z. dat de pagina’s van de website www.belfort-tourisme.com niet in de pagina’s van een andere website worden genest, maar toegankelijk zijn door het openen van een venster. de bron wordt vermeld, die via een hypertext link rechtstreeks naar de inhoud in kwestie zal verwijzen. De gebruikte informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard bevatten of die in sterkere mate de gevoeligheden van het grote publiek kunnen kwetsen. Voor andere toepassingen, gelieve ons te raadplegen.

 

Omvang van de inhoud

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het verzamelen van informatie en het maken van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen er fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, insnijdingen of toevoegingen buiten onze wil om op deze site blijven staan of erin worden opgenomen. www.belfort-tourisme. com kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld, expliciet noch impliciet, voor de volledige inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat, erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat www.belfort-tourisme.com bijgevolg niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site. Evenzo kan www.belfort-tourisme.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of de inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina’s wordt verwezen en met name die waartoe toegang wordt geboden door middel van hyperlinks die op de pagina’s van deze site voorkomen. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang en rectificatie van de u betreffende gegevens.

 

TOERISTISCH INFORMATIESYSTEEM

Databanken worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrechtstelsel. Elk gebruik of extractie van elementen van de site zonder toestemming van www.belfort-tourisme.com is onwettig en strafbaar als inbreuk op het auteursrecht.

 

ONLINE WINKEL

We werken aan de conformiteit van ons instrument.
U zult zeer binnenkort meer informatie in deze rubriek vinden.
Dank u voor uw begrip.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbescherming Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.